Utrzymanie półnaturalnych łąk górskich w rezerwacie Wąwóz Homole

Wąwóz Homole to głęboko wcięty, spektakularny wapienny wąwóz o wielkich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Po jego wąskim dnie płynie kaskadami potok Kamionka, a na polanach położonych na jego zboczach pasą się owce. 

Aby zachować mozaikę siedlisk na tym terenie, niezbędne jest prowadzenie zabiegów czynnej ochrony przyrody – tradycyjnego wypasu owiec oraz koszenia. W 2022 roku w sfinansowanie tych działań zaangażował się Bank Pekao SA. Przeprowadzone prace pozwoliły nam na utrzymanie i poprawę stanu półnaturalnych górskich łąk i muraw oraz na ochronę skrzydlatych mieszkańców rezerwatu – gniazduje tu ponad 20 gatunków ptaków, a drugie tyle regularnie zalatuje z sąsiedztwa. 

 

logo Pekao

Ekosystem został wsparty przez Bank Pekao SA.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności