Lasy

Lasy i drzewa sprawiają, że Ziemia nadaje się do życia. Zapewniają nam czyste powietrze i wodę. Przechowują ogromne ilości węgla i mają ogromny wpływ na klimat - stanowią ochronę przed globalnym ociepleniem. Są domem dla większości gatunków występujących na Ziemi. Dostarczają środki do życia miliardom ludzi na całym świecie. Obcowanie z lasem ma też ogromny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i emocjonalne.  

Na coraz bardziej zatłoczonej planecie dysponującej ograniczoną powierzchnią nadającą się pod uprawę i kurczącymi się zasobami, presja na ekosystemy leśne jest ogromna. Każdego roku tracimy około 4,7 miliona hektarów lasów tropikalnych (obszar wielkości Słowacji), często w celu uzyskania gruntów wykorzystywanych do produkcji produktów żywnościowych np. oleju palmowego, czy wołowiny. Ogromne połacie lasów są też degradowane poprzez nadmiernie intensywną gospodarkę leśną, zanieczyszczenia, a także problemy, które nasilają się w wyniku zmian klimatu, np. pożary czy inwazje szkodników. 

Odtwarzanie ekosystemów leśnych to zarówno zalesienia, jak i poprawa kondycji przyrodniczej istniejących lasów. Obejmuje też ochronę dzikich roślin i zwierząt oraz ochronę gleb i wód, które są częścią ekosystemu leśnego. Grunty wykarczowane pod uprawy, a już nieużytkowane rolniczo, są idealnym miejscem do rekultywacji lasów. W niektórych przypadkach uzasadnione jest wprowadzanie do istniejących drzewostanów gatunków zgodnych z siedliskiem. Rekultywacja lasów może również obejmować pielęgnację fragmentów lasów położonych w obrębie gospodarstw rolnych i wsi.

WIRTUALNY SPACER PO EKOSYSTEMIE

Odwiedź również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności