O RE:GENERACJI

Odbudowa planety powiedzie się tylko wtedy, gdy wszyscy wezmą za nią odpowiedzialność.

Naszą bezpośrednią odpowiedzią na ogłoszenie przez UNEP Dekady Odtwarzania Ekosystemów jest uruchomienie programu Re:Generacja.

Re:Generacja to program, w ramach którego zapraszamy do współpracy przedstawicieli służb ochrony przyrody – parków narodowych, parków krajobrazowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, ale też samorządów czy lokalnych organizacji pozarządowych. To dzięki nim mamy szansę poznać ekosystemy w całej Polsce, które wymagają naszej interwencji.

Ale kluczowe znaczenie dla powodzenia działań na rzecz odbudowy ekosystemów ma zaangażowanie przedstawicieli świata biznesu i przejęcie przez firmy odpowiedzialności za presję, jaką każda z nich wywiera na środowisko naturalne. Dzięki Re:Generacji firmy mogą znaleźć i wziąć pod swoje skrzydła cenne ekosystemy.

Re:Generacja to już:

  • 18 zregenerowanych ekosystemów,
  • 15 ekosystemów objętych działaniami w tym roku (w 7 to kontynuacja działań z poprzednich lat),
  • współpraca z 13 firmami,
  • współpraca z 3 parkami narodowymi,
  • działania w 7 rezerwatach przyrody i 9 obszarach Natura 2000,
  • wypas ponad 500 owiec na 21 hektarach karpackich hal,
  • ponad 200 kg zebranych śmieci,
  • blisko 100 uczestników wolontariatu,
  • warsztaty edukacyjne dla prawie 250 uczniów.

Mówiąc o Re:Generacji, nie możemy zapomnieć też o zaangażowaniu społecznościowym. Będziemy chcieli edukować i zachęcać do świadomego brania spraw w swoje ręce.

Zbudujemy #ReGenerację (#GenerationRestoration) – generację osób świadomych problemu i chętnych do zaangażowania się.


© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności