LAST MINUTE
DLA EKOSYSTEMÓW

Kondycja i różnorodność ekosystemów Ziemi są podstawą naszej egzystencji i jakości życia. Mimo to niszczymy te cenne zasoby w alarmującym tempie. Dekada ONZ na rzecz Odtwarzania Ekosystemów jest okazją, aby pomóc odwrócić bieg wydarzeń i zapewnić ludziom i naturze zrównoważoną przyszłość.

O RE:GENERACJI

Odbudowa planety powiedzie się tylko wtedy, gdy wszyscy wezmą za nią odpowiedzialność.

Już dziś tysiące ludzi na całym świecie aktywnie działa na rzecz zmiany - od tworzenia „afrykańskiej zielonej ściany” (mającej chronić północ kontynentu przed pustynnieniem), aż po odbudowę mokradeł w Argentynie. Swoją cegiełkę dokładają miasta, zwiększające udział terenów zielonych i ich spójność na swoim obszarze, a także rolnicy wprowadzający zasady zrównoważonego rolnictwa i chroniący na swoich gruntach enklawy dzikiej przyrody np.  śródpolne oczka wodne czy kępy drzew i krzewów.

Naszą bezpośrednią odpowiedzią na ogłoszenie przez UNEP Dekady Odtwarzania Ekosystemów jest uruchomienie programu Re:Generacja.

Re:Generacja to program, w ramach którego zapraszamy do współpracy przedstawicieli służb ochrony przyrody – Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska ale też samorządów czy lokalnych organizacji pozarządowych. To dzięki nim mamy szansę poznać ekosystemy w całej Polsce, które wymagają naszej interwencji.

Ale kluczowe znaczenie dla powodzenia działań na rzecz odbudowy ekosystemów ma zaangażowanie przedstawicieli świata biznesu i przejęcie przez firmy odpowiedzialności za presję, jaką każda z nich wywiera na środowisko naturalne.  To między innymi firmy, dzięki naszemu programowi, będą mogły znaleźć na mapie Polski miejsca, które będą mogły wziąć pod swoje skrzydła – to dzięki Re:Generacji firmy znajdą ekosystemy, o które warto zadbać.

Mówiąc o Re:Generacji nie możemy zapomnieć o zaangażowaniu społecznościowym. Będziemy chcieli edukować i zachęcać do świadomego brania spraw w swoje ręce.

Zbudujemy #ReGenerację (#GenerationRestoration) - generację osób świadomych problemu i chętnych do zaangażowania.


© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności