EKOSYSTEMY

Lasy, pola uprawne, rzeki, jeziora, morza i wybrzeża – kondycja i różnorodność ekosystemów Ziemi są podstawą naszej egzystencji i jakości życia. Mimo to niszczymy te cenne zasoby w alarmującym tempie. ONZ-owska Dekada na rzecz Odbudowy Ekosystemów jest okazją, aby pomóc odwrócić bieg wydarzeń i zapewnić ludziom i naturze zrównoważoną przyszłość.
© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności