Łąki i murawy

Od Eurazji i Patagonii po Afrykę i Australię, łąki i sawanny należą do najbardziej zróżnicowanych ekosystemów na Ziemi. To tereny kluczowe dla gospodarki pasterskiej i hodowli zwierząt. Są również miejscem życia najbardziej rozpoznawalnych gatunków zwierząt - od lwów i nosorożców po kangury i mrówkojady, a także licznych gatunków ptaków i owadów. Czyni to z nich obszary priorytetowe dla ochrony przyrody a także ogromną atrakcję turystyczną. To te ekosystemy były miejscem, gdzie miliony lat temu zaczęła się ewolucja naszego gatunku.

Nadmierna eksploatacja i niewłaściwe użytkowanie prowadzi do degradacji tych cennych ekosystemów. Żyzne obszary w dolinach rzek, w których dostępność wody i składników odżywczych jest wysoka, przekształca się w pola uprawne, pozostawiając obszary mniej produktywne, suche i wyjałowione. Niewłaściwe użytkowanie rolnicze, w tym zbyt intensywny wypas zwierząt i może prowadzić do erozji gleb i ułatwić ekspansję niepożądanych, często inwazyjnych gatunków, wypierających rodzimą roślinność. Nasilają się też konflikty między rolnikami a dzikimi zwierzętami, w miarę wkraczania człowieka na ich terytoria.

Umiejętne odtwarzanie naturalnych obszarów nieleśnych jest niezbędne i istnieje wiele dobrych praktyk, z których można korzystać. Działania mające pomóc w odradzaniu się zdegradowanych, łąk i sawann obejmują np. usuwanie drzewiastej roślinności i podsiewanie rodzimych traw. Utracone gatunki flory i fauny mogą być ponownie wprowadzone i chronione do czasu ich ponownego zadomowienia. Sadzenie drzew należy wykonywać w sposób przemyślany, zgodnie z naturalnym składem gatunkowym tych ekosystemów i zachowując naturalne siedliska dla gatunków potrzebujących terenów otwartych.

Odnawianie tego rodzaju ekosystemów oznacza współpracę z ludźmi użytkującymi ziemię - pasterzami lub innymi interesariuszami. Pozyskiwanie zasobów, takich jak woda i drewno, dzikie zwierzęta, minerały lub inne niż drewno płody leśne, musi pozostać zrównoważone. Równie ważne jest wzmacnianie systemów zarządzania, takich jak bezpieczne zatrudnienie i partycypacyjne zarządzanie przestrzenią.

WIRTUALNY SPACER PO EKOSYSTEMIE

Odwiedź również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności