Morza i wybrzeża

Żyjemy na błękitnej planecie, zajmowanej w ponad 70% powierzchni przez morza i oceany. Oceany nas karmią, regulują klimat i produkują większość tlenu, którym oddychamy. Stanowią podstawę kluczowych sektorów gospodarki, takich jak rybołówstwo czy turystyka. Charakteryzują się olbrzymim zróżnicowaniem form życia: od wielorybów po plankton, zamieszkujących różnorodne siedliska, od oświetlonych słońcem raf po strefy polarne.

Pomimo ich ważnej roli, oceany i wybrzeża stoją w obliczu bezprecedensowych zagrożeń. Miliony ton plastikowych odpadów trafiają do oceanów i szkodzą ich mieszkańcom, w tym ptakom morskim, żółwiom czy krabom. Zmiany klimatyczne niszczą rafy koralowe i inne unikalne ekosystemy. Ludzie wycinają zbyt dużo namorzynów m.in. karczując je na potrzeby pozyskania drewna, hodowli ryb i innych gospodarczych zastosowań. Przełowienie zagraża stabilności populacji ryb, zanieczyszczenie przyczynia się do tworzenia martwych stref, a prawie 80% światowych ścieków odprowadzanych jest do mórz i oceanów bez oczyszczania.

Przywrócenie oceanom i wybrzeżom dobrej kondycji jest możliwe jeśli zmniejszymy na nie presję, tak aby mogły się odbudować – samoistnie, czyli w sposób naturalny, czy też z pomocą człowieka, poprzez ponowne wprowadzenie do ekosystemów kluczowych gatunków. Niezbędne jest również zbadanie, jak zwiększyć odporność ekosystemów i lokalnych społeczności w obliczu globalnych zmian. Na przykład rządy i społeczności muszą uczynić rybołówstwo bardziej zrównoważonym. Zanieczyszczenia muszą zostać zneutralizowane, zanim dotrą do oceanu, a odpady stałe, takie jak tworzywa sztuczne, całkowicie usunięte. Rozwijające się miasta powinny chronić, a nie niszczyć przybrzeżne ekosystemy. Rafy koralowe, namorzyny i podmorskie łąki muszą być chronione, należy aktywnie wspomagać ich odtwarzanie – tak, aby oceany nadal zapewniały byt miliardom osób na całym świecie.

WIRTUALNY SPACER PO EKOSYSTEMIE

Odwiedź również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności