Obszary rolne

Obszary rolne zajmują obecnie ponad jedną trzecią powierzchni lądowej Ziemi i są kluczowe dla naszej egzystencji – są źródłem pożywienia dla ludzi, paszy dla zwierząt hodowlanych i surowców włókienniczych. Jednocześnie pola uprawne i pastwiska wraz z towarzyszącymi im zadrzewieniami to miejsce występowania zaskakująco dużej liczby organizmów - od nietoperzy i ptaków po chrząszcze i dżdżownice. Te ekosystemy, będące wynikiem pracy i zaradności człowieka na przestrzeni wieków, są częścią naszego kulturowego dziedzictwa. Ich zachowanie ma sens nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również emocjonalnych. 

Jednak sposób, w jaki użytkujemy wiele z tych terenów, powoduje ich degradację. Intensywna orka, uprawy monokulturowe, nadmierny wypas oraz usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń powodują erozję cennej gleby. Jej jakość obniża również nadmierne stosowanie nawozów, prowadzące przy okazji do zanieczyszcza wód. Azot z nawozów jest również niewidocznym, ale olbrzymim zagrożeniem dla torfowisk. Pestycydy szkodzą dzikiej faunie, w tym owadom, takim jak pszczoły, które zapylają wiele upraw. 

Współczesna nauka pomaga rolnikom przywrócić równowagę agroekosystemów wykorzystując przyrodę do zwiększania produktywności upraw i hodowli. Część rolników decyduje się na ekstensywne metody użytkowania ziemi, stosowanie naturalnych nawozów i środków ochrony roślin, różnicowanie upraw, wprowadzanie zadrzewień. Wszystkie te działania mają pozytywny wpływ na procesy glebowe - dają szansę na odbudowę zasobów węgla organicznego i rozwój organizmów glebowych, lepszą retencję wody, a jednocześnie pozytywnie wpływają na różnorodność biologiczną i jakość żywności. 

WIRTUALNY SPACER PO EKOSYSTEMIE

Odwiedź również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności