Torfowiska

Torfowiska, spotykane w ponad 180 krajach, są ekosystemami niezbędnymi dla funkcjonowania naszej planety. Chociaż zajmują tylko 3% powierzchni Ziemi, magazynują prawie 30% węgla. Świadczą też wiele niezbędnych usług ekosystemowych, takich jak magazynowanie wody i zapobieganie w ten sposób powodziom i suszom. Są miejscem bytowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, które mogą przetrwać tylko w tych specyficznych warunkach.

Nie zważając na ich znaczenie, torfowiska na całym świecie są osuszane i przekształcane na potrzeby rolnictwa, rozwoju infrastruktury czy przemysłu wydobywczego. Są również degradowane przez pożary, zbyt intensywny wypas, przenawożenie azotem oraz wydobywanie torfu jako paliwa i nawozu. Zdegradowane torfowiska pokrywają tylko 0,4% powierzchni lądowej świata, są jednak odpowiedzialne za ponad 5% emisji dwutlenku węgla spowodowanej działalnością człowieka, a w przypadku pożaru – za znacznie więcej.

Osiągnięcie celu, jakim jest utrzymanie globalnego wzrostu średniej temperatury poniżej 2°C w porównaniu z erą przedindustrialną, wymaga pilnych działań w celu zatrzymania węgla na torfowiskach tam, gdzie on teraz jest – w wysyconym wodą torfie. Jednocześnie musimy poprawić stosunki wodne na wielu już osuszonych i zdegradowanych torfowiskach, tak aby mogły powrócić do właściwego stanu i w ten sposób powstrzymać emisję gazów cieplarnianych i utrzymać inne płynące z nich korzyści. Ochrona i odbudowa torfowisk może być niedrogim, mało zaawansowanym technologicznie a silnie oddziaływującym na przyrodę rozwiązaniem, zarówno w zakresie działań na rzecz klimatu, jak i bioróżnorodności.

WIRTUALNY SPACER PO EKOSYSTEMIE

Odwiedź również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności