Usuwanie niecierpka gruczołowatego nad jeziorem Gardno w Słowińskim Parku Narodowym

Słowiński Park Narodowy to nie tylko jeden z 23 parków narodowych w Polsce, ale również część międzynarodowej sieci obszarów chronionych – obszar HELCOM BSPA, Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO, a także obszar wodno-błotny Ramsar.

Część naszych tegorocznych działań w Słowińskim Parku Narodowym dotyczyła ochrony czynnej nad jeziorem Gardno. Problemem jest tutaj niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera, jedna z najbardziej inwazyjnych roślin w Polsce. Uważa się, że gatunki inwazyjne są jedną z głównych przyczyn spadku różnorodności biologicznej i wymierania rodzimych gatunków – gatunki inwazyjne wypierają gatunki rodzime i z biegiem czasu zajmują cały ekosystem, zubożając go i niszcząc. Zwalczanie niecierpka gruczołowatego polega na niedopuszczeniu do rozprzestrzeniania się go – poprzez wyrywanie całych osobników przed wydaniem kwiatów i owoców.

Dzięki wsparciu firmy Polenergia wykonane zostały prace polegające na ręcznym i/lub mechanicznym usuwaniu osobników niecierpka gruczołowatego w fazie kwitnienia, aby uniemożliwić im wydanie nasion. Poza zabiegami czynnej ochrony przyrody przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, których grunty sąsiadują z terenem parku, na temat prowadzonych zabiegów i inwazyjności usuwanego gatunku.

 

logo polenergia png

Ekosystem został wsparty przez firmę Polenergia.

 

Zdjęcie tytułowe: Magdalena Jędro

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności