Usuwanie nalotu sosny i trzciny w użytku ekologicznym „Rosiczka”

Położony w Krzesińskim Parku Krajobrazowym użytek ekologiczny „Rosiczka” jest cennym siedliskiem torfowiskowym i miejscem występowania nielicznej w Polsce rosiczki pośredniej.

Dzięki podjęciu współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz Nadleśnictwem Gubin możliwe stało się przeprowadzenie dodatkowych działań ochronnych na tym obszarze.

Użytek ekologiczny „Rosiczka” z roku na rok był coraz silniej porastany przez trzcinę i sosnę, które ograniczały gatunkom mokradłowym dostęp do światła. Równocześnie pogarszało się uwilgotnienie terenu. Dzięki wsparciu firm Suez i Dell udało się usunąć nalot sosny i trzciny i przetransportować go poza obszar siedliska. Ze względu na ryzyko uszkodzenia cennych gatunków całość prac – koszenie oraz wyniesienie biomasy – trzeba było wykonać ręcznie, bez pomocy wydajnych maszyn.

Mimo przeprowadzonych prac siedlisko wciąż wymaga nakładu sił i środków – trzcina i sosna będą powracać, dlatego koszenie powinno być ponawiane. I choć obserwowanie zmian w ekosystemach wymaga dużej cierpliwości i oczekiwania w latach, to w przypadku „Rosiczki” udało się już dostrzec pierwsze z nich – wczesną wiosną na użytku pojawiła się stojąca woda, tak potrzebna gatunkom mokradłowym do przetrwania.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności