Rekultywacja stawu na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Las Łagiewnicki to największy teren rekreacyjny w Łodzi i jeden z największych kompleksów leśnych znajdujących się w granicach miasta w Europie. Na jego terenie znajdował się zarastający staw, który został zgłoszony do programu przez pracowników Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 

Dzięki zaangażowaniu firmy Truvant przeprowadziliśmy rekultywację zbiornika wodnego, polegającą na wycięciu roślin (w tym gatunków inwazyjnych) zarastających brzeg i przygotowaniu zbiornika do odmulenia. Zrekultywowany staw będzie służył jako miejsce rozrodu płazów, owadów, a także jako siedlisko cenne dla ptaków. Jest to również modelowy przykład małej retencji. W bezpośrednim sąsiedztwie ekosystemu znajdują się ścieżki dydaktyczne, w tym wodna ścieżka edukacyjna. Pracownicy nieodległego Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich prowadzą na tym obszarze plenerowe zajęcia edukacyjne.

 

logo c truvant

Ekosystem został wsparty przez firmę Truvant.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności