Odtwarzanie i utrzymanie łąk w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich

W ramach programu Re:Generacja dzięki Santander Bank Polska odtworzyliśmy łąkę stanowiącą doskonałą bazę pokarmową dla owadów zapylających. Obszar objęty działaniami znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, w bezpośrednim sąsiedztwie nowopowstałego sadu z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych oraz w pobliżu odnowionego zbiornika wodnego. 

Działania wykonane w 2022 r. polegały na przygotowaniu terenu – usunięciu drzew i krzewów, przygotowaniu gleby przed zasianiem nasion gatunków łąkowych, zakupie i wysianiu odpowiednich nasion oraz dwukrotnym koszeniu. W 2023 r. łąka została ponownie skoszona, bby utrzymać osiągnięty efekt i by łąka dalej stanowiła doskonałą bazę pokarmową dla owadów zapylających: dzikich pszczół samotnic, motyli i różnych gatunków trzmieli, w tym trzmiela tajgowego – reliktu borealnego; dodatkowo Santander Bank Polska rozszerzył swoje działania w ramach programu o koszenie wilgotnej łąki storczykowej w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Górna Mrożyca. Znajduje się tam stanowisko chronionego storczyka – kukułki szerokolistnej. Największym zagrożeniem dla tego gatunku jest szybko zarastająca łąka, w szczególności zajmowana przez trzcinę pospolitą, jak i naloty gatunków leśnych. 

Uzupełnieniem działań w ekosystemach była edukacja. Wraz z przedstawicielkami Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich opracowaliśmy materiały edukacyjne i przeprowadziliśmy 10 warsztatów dla blisko 250 uczniów i uczennic z łódzkich szkół. Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci poznały rolę owadów zapylających i ich wpływ na życie człowieka.  

 

logo Santander

Ekosystemy zostały wsparte przez Santander Bank Polska.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności