Odtwarzanie łąki nadmorskiej w Zatoce Puckiej

Ekosystem łąkowy, objęty wsparciem w 2022 roku przez Fundację BNP Paribas Bank Polska, znajduje się w rezerwacie przyrody Beka nad Zatoką Pucką. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków prowadzi na tym terenie działania mające na celu ochronę skrzydlatych mieszkańców tego wyjątkowego miejsca.  

Głównym zagrożeniem dla walorów przyrodniczych tego obszaru jest porzucenie użytkowania rolnego i postępująca w związku z tym ekspansja roślinności wysokiej oraz trzciny. 

Stąd, w 2022 roku działania polegały na wdrożeniu zabiegów czynnej ochrony przyrody: koszenia, usuwania krzewów i drzew, zagospodarowania biomasy. 

Efektem przyrodniczym naszych działań będzie przywrócenie łąki nadmorskiej wraz z potencjalnymi stanowiskami owadów zapylających i ptaków łąkowych, takich jak czajka, kszyk czy krwawodziób.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności