Ochrona użytku ekologicznego "Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki"

Wspieramy ochronę użytku ekologicznego "Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki", obszaru o dużych walorach przyrodniczych związanych z występowaniem siedlisk mokradłowych – wilgotnych łąk, szuwarów, ziołorośli, zarośli wierzbowych oraz łęgów przystrumykowych – ze względu na ich znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.  

Podczas inwentaryzacji florystycznej zidentyfikowano tu 200 gatunków roślin naczyniowych. Większość stanowią gatunki typowe dla łąk wilgotnych: bodziszek błotny, knieć błotna, kuklik zwisły, ostrożeń warzywny i błotny, firletka poszarpana, komonica błotna, niezapominajka błotna czy sitowie leśne. Znajdują się tu także dwa gatunki chronionych krzewów – kruszyny pospolitej i kaliny koralowej. 

W 2023 roku ekosystem wspiera Grupa Luxmed, która w ramach wyzwania Healthy Cities wyłoniła 3 zwycięskie firmy. Firmy te objęły patronatem działania ochronne w trzech ekosystemach mokradłowych w Polsce. Jedną z laureatek konkursu jest Solidarność Volkswagen Polska, dzięki której przeprowadziliśmy zabiegi czynnej ochrony przyrody na użytku ekologicznym „Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki" – koszenie wraz z usunięciem biomasy. 

 

logoLUXMED HC

logo Solidarnosc VWP

Ekosystem został wsparty przez Grupę LUX MED oraz Solidarność Volkswagen Polska.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności