Ochrona torfowiska z siedliskiem niebielistki trwałej w Biebrzańskim Parku Narodowym

Biebrzański Park Narodowy to największy spośród 23 polskich parków narodowych i jeden z większych w Europie. Istnieje, by chronić rozległe torfowiska Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich – wraz z zamieszkującymi je cennymi gatunkami roślin i zwierząt. 

Obszar objęty realizacją Programu stanowi miejsce występowania niebielistki trwałej Swertia perennis – rośliny podlegającej ścisłej ochronie gatunkowej, wymienionej w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. To jedyne potwierdzone stanowisko tego gatunku o tak dużej liczebności w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Głównym zagrożeniem dla tej rośliny jest osuszanie i zarastanie podmokłych łąk i torfowisk, eksploatacja torfu, a także zrywanie jej ozdobnych kwiatów.

Dzięki wsparciu firmy InPost, w ramach programu InPost Green City, możliwe były:

  • monitoring przyrodniczy obszaru objętego działaniami,
  • ochrona czynna niebielistki trwałej w basenie górnym Biebrzańskiego Parku Narodowego,
  • zakup lekkiego drona, który posłuży do opracowywania zaleceń ochronnych dla obszarów torfowiskowych.

W efekcie tych działań udało się:

  • doświetlić stanowisko niebielistki trwałej,
  • poprawić lokalne stosunki wodne na torfowisku,
  • określić zasięg występowania niebielistki trwałej, jej przybliżonej liczebności oraz składu gatunkowego przed przystąpieniem do realizacji zabiegu ochronnego,
  • umożliwić obserwowanie zmian poziomu uwodnienia zachodzących na stanowisku niebielistki trwałej i zbadania stopnia zasilania wodami z wysoczyzny.

  

Green City Logo dark transparentBG 22 09 2022

Ekosystem został wsparty przez InPost, w ramach programu InPost Green City.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności