Ochrona torfowiska wysokiego w Słowińskim Parku Narodowym

Słowiński Park Narodowy to nie tylko jeden z 23 parków narodowych w Polsce, ale również część międzynarodowej sieci obszarów chronionych. W 2023 r. w ramach naszego programu objęliśmy tu ochroną m.in. torfowisko wysokie.

Teren torfowiska pokrywają zbiorowiska regeneracyjne torfowiska wysokiego z naturalnym zespołem mszarnika wrzoścowego Erico-Sphagnetum medii na czele. Cechą tego niezwykle cennego zbiorowiska jest jego półotwarty charakter z wieloma gatunkami roślin, w tym z podlegającym ochronie ścisłej, rzadkim w Polsce wrzoścem bagiennym. Ze względu na swoje unikatowe wartości przyrodnicze torfowisko zostało umieszczone na światowej liście rezerwatów biosfery UNESCO oraz objęte postanowieniami Konwencji Ramsarskiej. 

Przy wsparciu LUX MED oraz DB Port Szczecin, laureata akcji Healthy Cities, w tym roku na torfowisku usunęliśmy niepożądane zakrzaczenia i zadrzewienia oraz odrost drzew i krzewów. Dzięki tym działaniom chronimy różnorodność biologiczną, a także poprawiamy uwodnienie torfowiska, by zatrzymać procesy murszenia, prowadzące do emisji dwutlenku węgla do atmosfery.  

 

logoLUXMED HC

DB Port Szczecin logo nazwa firmy

Ekosystem został wsparty przez Grupę LUX MED oraz DB Port Szczecin.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności