Ekstensywny wypas i koszenie w rezerwacie Biała Woda

Unikalny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym rezerwat położony jest w pienińskim pasie skałkowym w Małych Pieninach. W 2022 roku rezerwat ten został objęty opieką przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tej współpracy mogliśmy przeprowadzić, pod nadzorem eksperta, zabiegi czynnej ochrony przyrody – ekstensywny wypas owiec oraz koszenie. Wypas owiec na obszarze o powierzchni 16,53 ha prowadzony był przez 4 baców.

Wykonane zabiegi pozwalają na utrzymanie i poprawę półnaturalnych górskich łąk i muraw i stanowią kontynuację działań przeprowadzonych w ramach projektu “Karpaty Łączą – Tradycyjne Pasterstwo”, realizowanego w latach 2018-2021 przez UNEP/GRID-Warszawa. 

Poza zabiegami czynnej ochrony przyrody zorganizowano wolontariat pracowniczy. Blisko 50 wolontariuszy i wolontariuszek z BGK wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Krościenko, Nadleśnictwa Nowy Targ i UNEP/GRID-Warszawa wykonało prace zgodne z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, polegające na: 

  • uprzątnięciu, posegregowaniu i przekazaniu do utylizacji śmieci z rezerwatu Bór na Czerwonem oraz leżących wzdłuż szlaków turystycznych w okolicach rezerwatów Biała Woda i Wąwóz Homole,
  • naprawie kładek dla turystów w rezerwacie Bór na Czerwonem,
  • usunięciu niepożądanej roślinności w rezerwacie Bór na Czerwonem.

Wyjazd miał też walor edukacyjny i pozwolił uczestnikom na poznanie niezwykłej przyrody obszaru objętego programem, a także na zrozumienie zasadności podejmowanych działań ochronnych.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności