Ekstensywny wypas i koszenie w rezerwacie Biała Woda

Unikalny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym rezerwat Biała Woda położony jest w pienińskim pasie skałkowym w Małych Pieninach. Harmonijne współistnienie ludzi i przyrody przez stulecia tworzy tu wyjątkowy krajobraz.

Na eksponowanych, nasłonecznionych zboczach występują cenne siedliska przyrodnicze, przede wszystkim różnego rodzaju murawy związane z wapiennym podłożem. Wśród roślin naskalnych spotkamy tu objęte ochroną gatunki, takie jak: rojnik włochaty, skalnica gronkowa, dziewięćsił bezłodygowy, zimowit jesienny. Na dnie doliny występują przepiękne górskie łąki świeże oraz górskie młaki alkaliczne. 

Mozaika wielu siedlisk – terenów otwartych, zadrzewień, wychodni skalnych i doliny potoku – sprawia, że występujący tutaj zespół ptaków jest bogaty. Gniazduje tu ponad 20 gatunków, a drugie tyle regularnie zalatuje z sąsiedztwa. 

Aby zachować unikalną przyrodę tego miejsca, niezbędne jest prowadzenie ekstensywnego wypasu owiec oraz podkaszanie. Takie zabiegi czynnej ochrony przyrody, mające za cel utrzymanie i poprawę półnaturalnych górskich łąk i muraw, były realizowane na tym obszarze już wcześniej, w ramach prowadzonego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa projektu "Karpaty Łączą – Tradycyjne Pasterstwo. Przeprowadzono też inwentaryzację przyrodniczą oraz coroczne monitoringi przyrodnicze. Od 2022 roku działania są kontynuowane dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego. Co roku pracownicy Banku angażują się także w wolontariat pracowniczy na tym terenie.     

 

logo bgk

Ekosystem został wsparty przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Zdjęcie tytułowe: Damian Popławski

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności