Działania ochronne w rezerwacie przyrody Dolina Kamionki

Dolina rzeki Kamionki, lewego dopływu Warty, należy do Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Znajdujący się tu leśny rezerwat przyrody "Dolina Kamionki" powstał w celu ochrony i zachowania kompleksu ekosystemów związanych z doliną tej rzeki wraz z charakterystycznymi dla nich gatunkami roślin.

Dzięki współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu i Nadleśnictwem Bolewice oraz wsparciu firmy Polenergia udało się przeprowadzić nastepujące działania:

  • renaturalizację drzewostanu dostosowaną do typu siedliskowego zgodnego z potencjalną roślinnością naturalną poprzez eliminację gatunku niepożądanego – robinii akacjowej Robinia pseudoacacia (wycięcie drzew, podrostu i odrostów wraz z ich usunięciem poza teren rezerwatu);
  • utrzymanie właściwego składu florystycznego i procesów ekologicznych półnaturalnego eskosystemu łąkowego oraz eliminację zarastania łąk przez olchę czarną Alnus glutinosa (ręczne koszenie łąk rezerwatu z usuwaniem pokosu poza rezerwat),
  • likwidację dzikiego wysypiska śmieci na terenie rezerwatu.

 

logo polenergia png

Ekosystem został wsparty przez firmę Polenergia. 

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności