Działania ochronne w rezerwacie przyrody Bór na Czerwonem

Rezerwat przyrody Bór na Czerwonem wchodzi w skład Torfowisk Orawsko-Nowotarskich – największego kompleksu torfowisk w południowej Polsce, stanowiącego bezcenny układ przyrodniczy i decydującego o warunkach hydrologicznych całego regionu.

Od 2018 roku Bór na Czerwonem jest jednym z 19 obiektów w kraju wpisanych na światową listę konwencji ramsarskiej, której celem jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie cennych obszarów wodno-błotnych. Znajdziemy tu cenne siedliska przyrodnicze i gatunki, takie jak kumak górski Bombina variegata czy traszki karpackiej Lissotriton montandoni. Co również istotne, rezerwat wraz z przyległym kompleksem leśnym znajduje się w strefie karpackiego korytarza ekologicznego, łączącego Babią Górę i Tatry z Gorcami i Pieninami.

Ten niezwykle cenny ekosystem został wsparty przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który w 2024 roku dofinansował:  

  • ochronę czynną poprzez usuwanie niepożądanego podrostu sosny zwyczajnej ze skłonu i okrajka torfowiska wraz z wywozem biomasy,
  • budowę i modernizację infrastruktury turystycznej zapobiegającej presji antropogenicznej obszaru rezerwatu.

Efektem przeprowadzonych prac będzie zahamowanie niekorzystnych zmian w strukturze roślinności (odtworzenie bezleśnego charakteru torfowiska) oraz ograniczenie presji antropogenicznej na torfowisko. 

 

logo bgk

Ekosystem został wsparty przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności