Działania ochronne w Łazienkach Królewskich

Łazienki Królewskie to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy. Zacienione alejki wiją się pośród pięknych, rozłożystych drzew, dających wytchnienie mieszkańcom miasta. Każdego roku stan drzew rosnących po obu stronach Stawu Północnego pogarszał się. Spowodowane to było wiekiem drzew oraz chorobami, które je dotykały.

Ekosystem zdecydowała się wesprzeć firma Interzero. W 2022 roku sfinansowała ona prace konserwatorsko-pielęgnacyjne wykonane w obrębie drzew rosnących na skarpach Stawu Północnego. Poza pracami przy zabytkowym drzewostanie udało się sfinansować zakup nawozów do wzbogacenia i poprawy warunków glebowych oraz karmniki do dokarmiania zimowego ptaków i wzbogacenia fauny w rejonie stawu.

W 2023 roku dzięki Interzero mogliśmy wykonać dalsze prace w Łazienkach Królewskich:

  • nasadzenia drzew i krzewów w ogrodzie wyznaczonych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie – 30 nowych drzew i krzewów stanowi przede wszystkim uzupełnienie w obrębie regularnych form zadrzewienia parkowego, takich jak solitery, drzewa z grup czy drzewa alejowe;
  • odtworzenie nasadzeń na skarpach wokół Stawu Południowego Górnego – nasadzono rośliny kwitnące i trawy częściowo zimozielone razem z pnączami i powojnikiem rurkowatym, w postaci zwartych nasadzeń grupowych przechodzących przez siebie plam roślin w celu urozmaicenia skarpy i zabezpieczenia jej przed degradacją i erozją wodną.

Ponadto Interzero we współpracy z Łazienkami przygotowało warsztaty edukacyjne o gospodarce obiegu zamkniętego oraz – podobnie jak w poprzednim roku – eksponowało na Alejach Ujazdowskich serię kolaży, które miały prowokować do refleksji nad naszymi codziennymi nawykami. 

 

logo interzero RGB

Ekosystem został wsparty przez firmę Interzero.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności