Ochrona stanowiska różanecznika żółtego

We wsi Wola Zarczycka na Podkarpaciu, na niewielkiej wydmie znajduje się najmniejszy w Polsce rezerwat przyrody – Kołacznia.

Wyróżnia go nie tylko rozmiar – wynoszący zaledwie 0,1 ha – ale przed wszystkim fakt, że znajduje się tu jedyne w naszym kraju naturalne stanowisko różanecznika żółtego (najbliższe naturalne stanowiska oddalone są o 300 km).

Roślina ta, zwana również azalią pontyjską, należy do rodziny wrzosowatych, a zapach jej okazałych, żółtych kwiatów roznosi się na odległość nawet kilkudziesięciu metrów. Gatunek jest objęty ochroną ścisłą i umieszczony na Czerwonej Liście Roślin Naczyniowych oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.   

Z pomocą różanecznikowi przyszła firma Polenergia. Dzięki niej w rezerwacie udało się przeprowadzić:

  • kontrole sukcesji ekspansywnych gatunków roślin w terminach między 1 sierpnia a 30 września;
  • eliminację ekspansywnych gatunków obcych geograficznie, głównie czeremchy amerykańskiej i robinii akacjowej, między 1 października a 30 listopada;
  • redukcję konkurencji ze strony gatunków krzewiastych – stopniową eliminację np. jeżyn, kruszyny i tarniny oraz kontrolę zwarcia krzewów (cięcia pielęgnacyjne powinny utrzymywać zwarcie krzewów gatunków innych niż różanecznik żółty na poziomie do 10%) między 1 października a 30 listopada.

 

logo polenergia png

Ekosystem został wsparty przez firmę Polenergia.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności