Działania ochronne na użytkach ekologicznych Opadówka i Łąki na Modrzewiu 

Objęliśmy opieką użytki ekologiczne Opadówka i Łąki na Modrzewiu w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.

Opadówka to śródleśna, wilgotna łąka na terenie Lasu Łagiewnickiego. W jej centralnej części znajduje się niewielki zbiornik – miejsce rozrodu płazów i wodopój dla zwierząt. Użytek jest częścią sieci hydrologicznej, której źródłem jest rekultywowany w 2022 roku dzięki wsparciu firmy Truvant zbiornik na terenie Dyrekcji Parków Krajobrazowych. 

Łąki na Modrzewiu obejmują z kolei fragment niewielkiego obniżenia będącego pierwotnym obszarem źródliskowym rzeki Łagiewniczanki. Występują tu łąki świeże, szuwary turzycowe, ziołorośla oraz łąki trzęślicowe, a na nich m.in. takie gatunki jak bobrek trójlistkowy, rdest wężownik czy czarcikęs łąkowy. 

Dzięki wsparciu firmy Truvant w 2023 r. wykonaliśmy:  

  • koszenie użytków ekologicznych Opadówka i Łąki na Modrzewiu, wraz z usunięciem biomasy, 
  • prace związane z utrzymaniem zbiorników wodnych – usuwanie odrastających podrostów olchowych i topolowych oraz pokrzywy. 

 

 Truvant rgb

Ekosystemy zostały wsparte przez firmę Truvant.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności