Aleja kasztanowców w Łazienkach Królewskich

Łazienki Królewskie to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy. Zacienione alejki wiją się pośród pięknych, rozłożystych drzew, dających wytchnienie mieszkańcom miasta. Każdego roku stan drzew rosnących po obu stronach Stawu Północnego pogarsza się. Spowodowane jest to wiekiem drzew oraz chorobami, które je dotykają.

W 2022 roku wraz z firmą Interzero wsparliśmy prace konserwatorsko-pielęgnacyjne wykonane w obrębie drzew rosnących na skarpach Stawu Północnego. Poza pracami przy zabytkowym drzewostanie udało się sfinansować zakup nawozów do wzbogacenia i poprawy warunków glebowych oraz karmniki do dokarmiania zimowego ptaków i wzbogacenia fauny w rejonie stawu.

Zobacz również

© 2021 Centrum UNEP/GRID-Warszawa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl

Polityka prywatności